Dân số Lạng Sơn

Dân số Lạng Sơn là 802.090 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 53 cả nước.

Dân số Lạng Sơn năm 2022

Dân số Lạng Sơn
 • Dân số trung bình: 802.090
 • % Dân số cả nước: 0,81
 • Xếp hạng cả nước: 53
 • Diện tích (Km2): 8.310
 • Mật độ dân số (Người/Km2): 97
 • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,65
 • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,20
 • Tỷ suất di cư thuần (‰): -5,06
 • Tỷ suất sinh: 2,14
 • Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 104,74
 • Tuổi thọ trung bình: 72,45

Bảng dân số Lạng Sơn (2022 và lịch sử)

NămDân số trung bình% Dân số cả nướcXếp hạng cả nướcDiện tích (Km2)Mật độ dân số (Người/ Km2)Tỷ lệ tăng dân số (%)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)Tỷ suất di cư thuần (‰)Tỷ suất sinhTỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ)Tuổi thọ trung bình
2022802.0900,81538.310970,658,2-5,12,1104,772,5
2021796.9400,81538.310961,047,4-12,92,3104,372,5
2020788.7100,81538.310950,756,7-11,42,2104,772,4
2019782.8000,81538.310940,905,2-7,32,1104,572,4
2018790.5000,84528.310950,936,9-0,82,2104,172,2
2017778.4000,83528.310940,697,3-2,72,3103,5
2016768.7000,83538.310920,749,4-2,12,3102,9
2015757.9000,83548.321910,698,4-2,92,4102,3
2014753.7000,83548.321910,5310,8-5,12,3101,8
2013749.7000,84538.321900,608,1-0,21,9101,2
2012745.3000,84538.321900,6011,1-4,32,1100,7
2011740.8000,84538.321890,618,6-1,91,9100,1

Xem thêm: