Dân số Na Uy (Norway)

Dân số Phần Lan hiện tại là 5.549.886 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Phần Lan

Dân số Phần Lan hiện tại là 5.549.886 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Đan Mạch

Dân số Đan Mạch hiện tại là 5.939.695 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Thụy Điển

Dân số Thụy Điển hiện tại là 10.673.669 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Anh Quốc

Dân số Anh Quốc hiện tại là 67.961.439 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.