Thông tin Dân số

Thông tin Dân số là chuyên trang về thống kê dân số thế giới và Việt Nam với dữ liệu từ các nguồn chính thức là Liên hợp quốc (UN) và Tổng cục Thống kê (VN).

Thông tin Dân số
Thông tin Dân số

Cấu trúc của Thông tin Dân số

Website gồm 3 mục chính: 

Thế giới Việt Nam | Bạn có biết

 • Thế giới: Mục này bao gồm các thống kê dân số ở các cấp độ: toàn cầu, châu lục (khu vực), tiểu khu vực và từng quốc gia (lãnh thổ).
 • Việt Nam: Mục này bao gồm các thống kê về dân số của Việt Nam nói chung và các tỉnh / thành của Việt Nam.
 • Bạn có biết: Mục này bao gồm các bài tổng hợp, phân tích về các nhóm dẫn đầu theo một hoặc vài tiêu chí nhất định cùng những thông tin, sự kiện đặc biệt hoặc mới diễn ra.

Nguồn dữ liệu của Thông tin Dân số

Nguồn dữ liệu được chúng tôi sử dụng là dữ liệu công khai của các tổ chức quốc tế và chính phủ, trong đó có 2 nguồn chính và chủ yếu là:

Dân số theo khu vực / quốc gia, lãnh thổ

>> Bảng dân số các nước trên thế giới

Mục lục


Chi tiết

Châu Á

Đông Á

Đông Nam Á

Nam Á

Trung Á

Tây Á


Châu Âu

Đông Âu

Tây Âu

Nam Âu

Bắc Âu


Bắc Mỹ


Mỹ Latinh và Caribe

Nam Mỹ

Trung Mỹ

 • Mexico
 • Guatemala
 • Honduras
 • Nicaragua
 • El Salvador
 • Costa Rica
 • Panama
 • Belize

Caribe

 • Cuba
 • Haiti
 • Dominican Republic
 • Puerto Rico
 • Jamaica
 • Trinidad and Tobago
 • Guadeloupe
 • Martinique
 • Bahamas
 • Barbados
 • Saint Lucia
 • Curaçao
 • Saint Vincent – Grenadines
 • Grenada
 • United States Virgin Islands
 • Aruba
 • Antigua and Barbuda
 • Dominica
 • Cayman Islands
 • Saint Kitts and Nevis
 • Sint Maarten (Dutch part)
 • Saint Martin (French part)
 • Turks and Caicos Islands
 • British Virgin Islands
 • Caribbean Netherlands
 • Anguilla
 • Montserrat
 • Saint-Barthélemy

Châu Phi

Đông Phi

 • Ethiopia
 • Tanzania
 • Kenya
 • Uganda
 • Mozambique
 • Madagascar
 • Malawi
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • South Sudan
 • Rwanda
 • Burundi
 • Somalia
 • Eritrea
 • Mauritius
 • Djibouti
 • Réunion
 • Comoros
 • Mayotte
 • Seychelles

Tây Phi

 • Nigeria
 • Ghana
 • Côte d’Ivoire
 • Niger
 • Burkina Faso
 • Mali
 • Senegal
 • Guinea
 • Benin
 • Togo
 • Sierra Leone
 • Liberia
 • Mauritania
 • Gambia
 • Guinea-Bissau
 • Cabo Verde
 • Saint Helena

Nam Phi

 • Nam Phi
 • Namibia
 • Botswana
 • Lesotho
 • Swaziland

Bắc Phi

 • Ai Cập
 • Sudan
 • Algeria
 • Morocco
 • Tunisia
 • Libya
 • Western Sahara

Trung Phi

 • CHDC Công-gô
 • Angola
 • Cameroon
 • Chad
 • Central African Republic
 • Congo
 • Gabon
 • Equatorial Guinea
 • Sao Tome and Principe

Châu Đại Dương

Australia và New Zealand

Melanesia

 • Papua New Guinea
 • Fiji
 • Solomon Islands
 • Vanuatu
 • New Caledonia

Polynesia

 • French Polynesia
 • Samoa
 • Tonga
 • American Samoa
 • Cook Islands
 • Wallis and Futuna Islands
 • Tuvalu
 • Niue
 • Tokelau

Micronesia

 • Guam
 • Kiribati
 • Micronesia
 • Northern Mariana Islands
 • Marshall Islands
 • Palau
 • Nauru