Dân số Tây Âu

Dân số Tây Âu hiện tại là 196.087.346 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Liechtenstein

Dân số Liechtenstein hiện tại là 39.822 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Monaco

Dân số Monaco hiện tại là 36.157 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Luxembourg

Dân số Luxembourg hiện tại là 647.599 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Thụy Sĩ

Dân số Thụy Sĩ hiện tại là 8.851.431 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Áo

Dân số Áo hiện tại là 8.977.139 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bỉ

Dân số Bỉ hiện tại là 11.715.774 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hà Lan

Dân số Hà Lan hiện tại là 17.671.125 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Pháp

Dân số Pháp hiện tại là 64.881.830 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Đức

Dân số Đức hiện tại là 83.276.368 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.