Dân số Bắc Kạn

Dân số Bắc Kạn là 324.350 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 63 cả nước.

Dân số Bắc Kạn năm 2022

Dân số Bắc Kạn
 • Dân số trung bình: 324.350
 • % Dân số cả nước: 0,33
 • Xếp hạng cả nước: 63
 • Diện tích (Km2): 4.860
 • Mật độ dân số (Người/Km2): 67
 • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,20
 • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 6,70
 • Tỷ suất di cư thuần (‰): -2,89
 • Tỷ suất sinh: 2,07
 • Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ): 104,92
 • Tuổi thọ trung bình: 72,59

Bảng dân số Bắc Kạn (2022 và lịch sử)

NămDân số trung bình% Dân số cả nướcXếp hạng cả nướcDiện tích (Km2)Mật độ dân số (Người/Km2)Tỷ lệ tăng dân số (%)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)Tỷ suất di cư thuần (‰)Tỷ suất sinhTỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ)Tuổi thọ trung bình
2022324.3500,33634.860670,206,7-2,92,1104,972,6
2021323.7100,33634.860672,294,6-12,02,2103,672,6
2020316.4600,32634.860650,667,3-4,02,1103,672,6
2019314.4000,33634.860650,745,9-8,02,1104,172,6
2018327.9000,35634.860670,707,6-1,82,2103,872,5
2017323.2000,35634.860670,729,0-2,52,4103,6
2016319.0000,34634.860660,669,7-3,42,4103,3
2015313.1000,34634.859640,909,8-0,32,4103,1
2014307.3000,34634.859630,699,8-6,02,1102,9
2013305.2000,34634.859630,709,3-6,92,1102,6
2012303.0000,34634.859620,8610,2-1,52,3102,4
2011300.4000,34634.859620,998,4-1,81,9102,1

Xem thêm: