Thuật ngữ dân số

Trang này giải thích các thuật ngữ dân số thông dụng và được dùng tại danso.info.