Top 10 nước đông dân nhất thế giới

Top 10 nước đông dân nhất thế giới trong danh sách dưới đây được cập nhật đến ngày 1/7/2023 theo số liệu của Liên hợp quốc.

Dân số Nga

Dân số Nga là 144.444.359 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.