Dân số Sri Lanka

Dân số Sri Lanka hiện tại là 21.949.268 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.