Dân số Serbia

Dân số Serbia hiện tại là 7.097.028 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.