Dân số Italia

Dân số Italia hiện tại là 58.697.744 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ba Lan

Dân số Ba Lan hiện tại là 40.221.726 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.