Dân số Kazakhstan

Dân số Kazakhstan hiện tại là 19.828.165 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.