Dân số toàn cầu chỉ mới bùng nổ trong vài thế kỷ gần đây

Tốc độ tăng dân số toàn cầu trong vài thế kỷ qua thật đáng kinh ngạc. Trong phần lớn lịch sử loài người, dân số thế giới chỉ dưới một…

Biểu đồ tương tác về dân số toàn cầu

Trang này chứa các bảng, bản đồ và biểu đồ tương tác về các khía cạnh của dân số thế giới và từng quốc gia theo thời gian.