Dân số Croatia

Dân số Croatia hiện tại là 3.986.627 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.