Dân số Uzbekistan

Dân số Uzbekistan hiện tại là 35.673.804 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.