Dân số UAE – Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Dân số UAE hiện tại là 9.591.853 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.