Dân số Triều Tiên

Dân số Triều Tiên hiện tại là 26.204.927 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.