Dân số Thụy Sĩ

Dân số Thụy Sĩ hiện tại là 8.851.431 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.