Dân số Thụy Điển

Dân số Thụy Điển hiện tại là 10.673.669 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.