Dân số Thừa Thiên – Huế

Dân số Thừa Thiên Huế là 1.160.220 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 40 cả nước.