Dân số Tây Ban Nha

Dân số Tây Ban Nha hiện tại là 47.473.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.