Dân số Tanzania

Dân số Tanzania hiện tại là 69.419.073 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.