Dân số Slovakia

Dân số Slovakia hiện tại là 5.702.832 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.