Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Nông, Hậu Giang và Lào Cai.

Dân số Quảng Trị

Dân số Quảng Trị là 650.950 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 57 cả nước.