Dân số dân tộc Hmông ở Việt Nam

Dân số dân tộc Mông ở Việt Nam là 1.393.547 người, chiếm 1,45% dân số cả nước, bao gồm 711.066 nam và 682.481 nữ.