Dân số Moldova

Dân số Moldova hiện tại là 3.329.865 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.