Dân số Kiên Giang

Dân số Kiên Giang là 1.751.760 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 15 cả nước.