Dân số Hà Lan

Dân số Hà Lan hiện tại là 17.671.125 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.