Dân số Đồng Tháp

Dân số Đồng Tháp là 1.600.170 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 17 cả nước.