Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam gồm: TP. HCM, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Hải Dương, Đắk Lắk và An Giang.

Top 10 nước đông dân nhất thế giới

Top 10 nước đông dân nhất thế giới trong danh sách dưới đây được cập nhật đến ngày 1/7/2023 theo số liệu của Liên hợp quốc.