Dân số dân tộc Thái ở Việt Nam

Dân số dân tộc Thái ở Việt Nam là 1.820.950 người, chiếm 1,89% dân số cả nước, bao gồm 910.202 nam và 910.748 nữ, theo Tổng cục Thống kê.