Dân số dân tộc Khơ-me ở Việt Nam

Dân số dân tộc Khơ-me ở Việt Nam là 1.319.652 người, chiếm 1,37% dân số cả nước, bao gồm 650.238 nam và 669.414 nữ.