Dân số Đan Mạch

Dân số Đan Mạch hiện tại là 5.939.695 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.