Dân số Đài Loan

Dân số Đài Loan hiện tại là 23.937.555 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.