Dân số Bulgaria

Dân số Bulgaria hiện tại là 6.618.615 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.