Dân số Bỉ

Dân số Bỉ hiện tại là 11.715.774 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.