Dân số Belarus

Dân số Belarus hiện tại là 9.455.037 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.