Dân số Bà Rịa – Vũng Tàu

Dân số Bà Rịa - Vũng Tàu là 1.178.700 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 39 cả…