Dân số Azerbaijan

Dân số Azerbaijan hiện tại là 10.462.904 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.