Dân số TP Hồ Chí Minh

Dân số TP Hồ Chí Minh là 9.389.720 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 1 cả nước.

Dân số TP Hồ Chí Minh năm 2022

Dân số TP. Hồ Chí Minh
 • Dân số trung bình: 9.389.720
 • % Dân số cả nước: 9,44
 • Xếp hạng cả nước: 1
 • Diện tích (Km2): 2.095
 • Mật độ dân số (Người/Km2): 4.481
 • Tỷ lệ tăng dân số (%): 2,43
 • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,00
 • Tỷ suất di cư thuần (‰): 7,23
 • Tỷ suất sinh: 1,39
 • Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ): 94,36
 • Tuổi thọ trung bình: 76,25

Bảng dân số TP Hồ Chí Minh (2022 và lịch sử)

NămDân số trung bình (Nghìn người)% Dân số cả nướcXếp hạng cả nướcDiện tích (Km2)Mật độ dân số (người/km2)Tỷ lệ tăng dân số (%)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)Tỷ suất di cư thuần (‰)Tỷ suất sinhTỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ)Tuổi thọ trung bình
20229.389.7209,4412.0954.4812,438,07,21,494,476,3
20219.166.8409,3112.0954.375-0,669,821,81,598,376,2
20209.227.6009,4612.0954.4042,0910,018,01,598,376,5
20199.038.6009,3712.0614.3852,219,515,21,4100,776,6
20188.598.7009,0812.0614.1712,247,96,11,3100,776,6
20178.444.6009,0212.0614.0972,016,75,31,4100,6
20168.297.5008,9512.0614.0252,067,06,61,2100,5
20158.146.3008,8812.0963.8882,118,84,61,5100,4
20147.981.9008,8012.0963.8092,078,45,51,4100,3
20137.820.0008,7112.0963.7322,0810,26,21,7100,3
20127.660.3008,6312.0963.6552,166,97,61,3100,2
20117.498.4008,5312.0963.5782,077,411,51,3100,1

Xem thêm: