Dân số Ninh Bình

Dân số Ninh Bình là 1.010.700 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 44 cả nước.

Dân số Ninh Bình năm 2022

Dân số Ninh Bình
 • Dân số trung bình: 1.010.700
 • % Dân số cả nước: 1,02
 • Xếp hạng cả nước: 44
 • Diện tích (Km2): 1.412
 • Mật độ dân số (Người/Km2): 716
 • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,32
 • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 7,80
 • Tỷ suất di cư thuần (‰): 2,13
 • Tỷ suất sinh: 2,32
 • Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 100,12
 • Tuổi thọ trung bình: 74,25

Bảng dân số Ninh Bình (2022 và lịch sử)

NămDân số trung bình% Dân số cả nướcXếp hạng cả nướcDiện tích (Km2)Mật độ dân số (Người/ Km2)Tỷ lệ tăng dân số (%)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)Tỷ suất di cư thuần (‰)Tỷ suất sinhTỷ suất giới tính
(Nam/
100 Nữ)
Tuổi thọ trung bình
20221.010.7001,02441.412 7160,327,82,12,3100,174,3
20211.007.5701,02441.412 7141,379,2-2,32,499,674,3
2020 993.9201,02441.387 7170,959,6-0,52,499,674,2
2019 984.5001,02441.387 7101,019,8-3,92,599,273,8
2018 973.3001,03441.387 7020,964,7-0,62,599,273,7
2017 961.9001,03441.387 6940,904,30,92,499,1
2016 953.1001,03441.387 6870,8810,70,82,999,1
2015 944.4001,03431.378 6860,9810,51,12,899,0
2014 935.8001,03431.378 6790,9312,90,42,999,0
2013 927.2001,03431.378 6730,876,70,82,398,9
2012 919.1001,03431.377 6681,269,23,82,798,9
2011 907.7001,03431.390 6530,664,71,71,998,8

Xem thêm: